การรื้อฟื้นและสืบทอด ศาสนาและวัฒนธรรม ของกลุ่มชาติพันธ์

การรื้อฟื้นและสืบทอด      ศาสนาและวัฒนธรรม ของกลุ่มชาติพันธ์

            อาข่า  พิธีโล้ชิงช้า จัดขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงเทพธิดา “อึ่มซาแยะ” ผู้ประทานความอุดมสมบูรณ์ให้แก่พืชผลที่กำลังงอกงามในไร่     อาข่าถือว่าพิธีโล้ชิงช้าเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ จึงถือเป็นโอกาสอันสำคัญของชาวบ้านที่จะได้มาร่วมชุมนุมกันเพื่อขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอบคุณธรรมชาติและสิ่งสร้าง  และยังเป็นการมารวมกันเพื่อความเป็นหนึ่งเดียว  ความสุขสนุกสนานและประสานความสามัคคี ในกลุ่ม ซึ่งถือปฏิบัติสืบทอดและอนุรักษ์ มายาวนาน