ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง

             คุณพ่อนิพจน์   เทียนวิหาร เป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายพิเศษในการสัมมนาวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาวกลุ่มวิจัยข้าวภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง “การสร้างแรงบันดาลใจการวิจัยข้าวในสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลง”