ซิสเตอร์คณะภคิณีพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า เข้าเงียบที่ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมศาสนาและวัฒนธรรม

            ซิสเตอร์คณะภคิณีพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า  เข้าเงียบที่ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมศาสนาและวัฒนธรรม โดยคุณพ่อนิพจน์ เทียนวิหาร   ศึกษาเรียนรู้การทำงานพัฒนา ที่ลงไปจุ่มอยู่กับชุมชนคนรากหญ้า ตามแนวพระคัมภีร์และคำสอนของพระเยซูคริสตเจ้า  พร้อมกับการเดินทางเข้าไปศึกษาเรียนรู้ชีวิตคริสตชนในหมู่บ้านฟังคำแบ่งปันของผู้นำชุมชน ที่ดำเนินชีวิตตามแนวศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน