RTRC ร่วมกับ Missio จัด Reflection Program

            RTRC ร่วมกับ Missio จัด Reflection Program สำหรับอาสาสมัครเยาวชนเยอรมันที่ทำงานในประเทศไทย / เวียดนาม / กัมพูชา ร่วมกันแบ่งปัน ประสบการณ์ชีวิตและงานที่ทำ ทำการไตร่ตรองคุรค่าชีวิตในเยาวชน