คุณพ่อนิพจน์ เทียนวิหาร เข้าร่วมประชุม มองไปข้างหน้า ๕๐ ปี

            คุณพ่อนิพจน์  เทียนวิหาร  เข้าร่วมประชุม มองไปข้างหน้า ๕๐ ปี กับการก่อตั้งกระทรวงทัพยากรมนุษย์ทั้งครบ ณ กรุงโรม ประเทศ อิตาลี

            World Conference on Xenophobia, Racism, and Populist Nationalismin the Context of Global Migration jointly hosted by The Dicastery for Promoting Integral Human Development & The World Council of Churches in collaboration with The Pontifical Council for Promoting Christian Unity

            Rome, 18-20 September 2018