นักเรียนเรยีนาเชลี วิทยาลัย กับประสบการณ์เรียนรู้คุณค่าเม็ดข้าว

            นักเรียนเรยีนาเชลี วิทยาลัย โชคดีเป็นที่สุดกับประสบการณ์เรียนรู้คุณค่าเม็ดข้าว และประสบการณ์สันติกับธรรมชาติและสิ่งสร้าง   โดยคุณพ่อนิพจน์ เทียนวิหารผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน

            และเด็กๆยังได้เรียนรู้ชีวิตสัมพันธ์กับธรรมชาติ ผ่านการปฏิบัติกับพี่ๆทีมงาน OI @ RTRC ซึ่งเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่มีคุณค่ามากมายเป็นบทเรียนมีค่ายิ่งกับการดำเนินชีวิต