รำพึงกับธรรมชาติ

            อีกกิจกรรมหนึ่งที่ อยู่ในหลักสูตรการศึกษาเรียนรู้  เกษตรวัฒนธรรม  ธรรมะเกษตร”  คือการ รำพึงภาวนากับธรรมชาติสิ่งสร้างของพระเจ้า