โครงการอบรม คณะครูคำสอนและผู้นำเยาวชน จากประเทศลาว

            RTRC ร่วมกับ fondacio ในโครงการอบรม คณะครูคำสอนและผู้นำเยาวชน จากประเทศลาว เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพัฒนามนุนษย์ทั้งครบในบทบาท  ฆารวาส ครูคำสอน และเยาวชน เรียนรู้ธรรมะเกษตร  ร่วมดูแลใส่ใจสิ่งสร้างของพระเจ้า

            ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน จนจบหลักสูตร และเข้าสู่พิธีรับเกียรติบัตร