คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            คุณพ่อนิพจน์ เทียนวิหาร ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ จริยธรรม การวิจัยในมนุษย์ และได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการจริยธรรม การวิจัยในมนุษย์ คณะมนุษยฺศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เพื่อให้คำแนะนำแก่นักวิจัยในการผลิตงานวิจัย ที่มีคุณภาพปลอดภัยแก่อาสาสมัคร ได้ผลงานวิจัยที่เชื่อถือได้ และเกิดประโยชน์ต่อสังคม