เกี่ยวข้าว

            คุณค่าข้าว ข้าวให้ชีวิต หลังจากการเกี่ยวเกี่ยวข้าวเสร็จแล้ว เราร่วมใจอธิษฐานภาวนา   ขอบคุณ ข้าวที่ให้ชีวิต ขอบคุณสิ่งสร้างของพระเจ้า และขอขอบคุณทุกๆคนที่มีน้ำใจดี ช่วยกันตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงการเก็บเกี่ยว ถวายแด่พระเจ้า และแบ่งปันพี่น้อง ขอพระเจ้าอำนวยอวยพระพรแด่ทุกๆท่าน