คุณพ่อมีรโก ตรุสนัก

            คุณพ่อมีรโก ตรุสนัก สงฆ์และมิชชันนารีแห่งคณะเบธาราม เดินทางมาเยี่ยมพร้อมกับอวยพรและส่งกำลังใจแด่ คุณพ่อนิพจน์ ในภารกิจที่พระเจ้าทรงมอบหมาย รวมทั้งให้ข้อคิดแก่เด็กเยาวชนในหลักสูตรธรรมะเกษตร