ประชุม 40 ปี

            การประชุมย้อนรอยแนวทาง ประวัติศาสตร์การทำงานครบรอบ 40 ปี ของศูนย์สังคมพัฒนาและศุนย์วิจัยและฝึกอบรมศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน สู่การก้าวเป็น สถาบันปรีชาญารแห่งเอเชีย ASIAN SCHOOL OF WISDOM (ASW)